update salas ok
update hvac ok
update campana ok
update filtro ok
update gabinete ok
update porcentaje total ok
update total documentos ok